A végrehajtási eljárás menete röviden

2013.01.03 09:31

A közjegyző az adós számára fizetési meghagyást küld. Ha ezzel nem értünk egyet, ellentmondással élhetünk. Ebben az esetben perben kell bizonyítani az igazunkat. Amennyiben a pert elveszítjük, nekünk kell fizetni a perköltséget.

Ha nem élünk ellentmondással, jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás, és elindul a végrehajtás.

A végrehajtó első lépésként az adós bankszámlájának inkasszójával próbálja rendezni a tartozást. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a munkabér 33 %-át, több követelés esetén az 50 %-át letiltatja.

A végrehajtó hatáskörében eldönti, hogy belátható időn belül a letiltásból megtérül-e a követelés. Ha fél éven belül rendezhető, akkor nem kerül sor további eljárásra.

Azonban, ha a letiltás nem elegendő, akkor először felértékeli  a kötelezett ingóságait, majd lefoglalja azokat. Ha ez sem fedezi a tartozást, akkor az adós tulajdonában lévő ingatlan kerül lefoglalásra. A végrehajtó állapítja meg annak becsértékét. Ha a becsérték összegével nem értünk egyet, akkor végrehajtási kifogást nyújthatunk be az illetékes bíróságnál. Ekkor szakértő bevonásával újabb értékbecslés készülhet.

Ennek kiállítása után 30 napon belül a végrehajtónak ki kell tűznie az árverés időpontját.