Külföldi végrehajás

2014.05.20 20:04

A Magyarországon 2010. június elsejétől közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás célja a határokon átnyúló, nem vitatott, lejárt pénzkövetelések egyszerű, gyors, költséghatékony érvényesítése. Az eljárás Dánia kivételével az Európai Unió tagállamainak területén alkalmazható, csak polgári és kereskedelmi ügyekben (öröklési, házassági vagyonjogi követeléseknél például nem).


Egységes eljárás alapján és egységesített formanyomtatványok használatával behajtható a nem vitatott polgári és kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos követelés.

Az európai fizetési meghagyás végrehajtását a bíróságok rendelik el, kivéve Magyarországon, ahol ez az eljárás (polgári jogi) közjegyzői hatáskörbe tartozik.

Az eljárás során,miután a jogosult benyújtja az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét, az eljárás automatikusan zajlik. A jogosultnak további teendője nincs.

Miután a jogosult benyújtotta a szükséges iratokat, a bíróság megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a formanyomtatványt helyesen töltötték ki, 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást.

Ezt követően a meghagyást a bíróságnak kézbesítenie kell a kötelezett részére. A kötelezett vagy megfizeti a követelés összegét, vagy pedig vitatja azt. 30 nap áll rendelkezésére az európai fizetési meghagyásra vonatkozó ellentmondás benyújtására. Amennyiben erre sor kerül, az ügyet a nemzeti jog szerint illetékes polgári jogi bíróságokhoz kell áttenni.

Ha a kötelezett nem nyújt be ellentmondást, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik. Az európai fizetési meghagyás másolatát és szükség esetén annak fordítását meg kell küldeni azon tagállam végrehajtó hatóságainak, amelyben a meghagyást végre kell hajtani. Az európai fizetési meghagyást a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kell végrehajtani.

 

Forrás: e-justice.europa.eu