MAGYAR SZENT KORONA BANK

2014.02.10 17:42

Senki ne "dőljön be"!

A „Szent Korona Bank” megtévesztő névhasználata ellenére nem bank, pénzügyi szolgáltatások nyújtására nem jogosult, az általa kiállított igazolás fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére nem használható. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vissza kívánja szorítani a jelenséget, az ügyben büntetőeljárás van folyamatban.”

Számos, egymástól független jelzés érkezett az MNB-hez, amelyek szerint egyes adósok Magyarország törvényes fizetőeszköze helyett egy, úgynevezett „Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság” („Szent Korona Bank”) által kiállított teljesítési igazolással kívánják teljesíteni fennálló fizetési kötelezettségeiket.

Az MNB a hozzá beérkezett beadványok vizsgálata, s a nyilvánosan elérhető információk alapján megállapította: „Szent Korona Bank” mint szóösszetétel sem a hiteles cégnyilvántartásban, sem az internetes honlap regiszterben nem szerepel. A nyilvános információk szerint tehát ilyen néven a hatályos jogszabályoknak megfelelően létrehozott jogi személy nem lelhető fel. A „Szent Korona Bank” nem szerepel, nem is szerepelhet pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzőjeként az MNB nyilvántartásaiban sem, s nincs erre szóló tevékenységi engedélye sem.

A hitelintézeti törvény nem határoz meg egy nem létező gazdasági társaság szóhasználatára, a gyakorlatban meg nem valósuló tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket. Az MNB státustörvénye sem ad módot egy abszurd, a valóság minden elemét nélkülöző, a gazdaságban életképtelen és társasági formával nem is rendelkező „információhalmaz” elleni szakhatósági fellépésre. Az ennek nevében fellépő személy(ek) tevékenységének megítélésére így az MNB-nek nincs hatásköre. A tevékenység nem pénzügyi szolgáltatásként, hanem egy, a jegybanki feladatkörön kívül eső körben értékelhető.

A „Szent Korona Bank” megtévesztő névhasználat, illetve az e mögött megjelenő személyek esetleges – a pénz és tőkepiaci szektor és kiemelten az e szektorral kapcsolatba kerülő ügyfelek számára – káros tevékenysége, az ügyfelek e tevékenységből fakadó esetleges veszteségeinek megakadályozása azonban megköveteli, hogy az MNB egyértelműen elhatárolódjék e jelenségtől. Hivatalos forrásból az is a jegybank tudomására jutott, hogy a tevékenységgel kapcsolatban büntetőeljárás van folyamatban.

Magyar Nemzeti Bank 
Kommunikáció 
Telefon: + 36 (1) 489-9235 
Fax: + 36 (1) 429-8000 
E-mail: sajto@mnb.hu 
Web: www.mnb.hu

 

Forrás: https://felugyelet.mnb.hu/hirek