Bírósági eljárás felfüggesztése iránti kérelem (minta)

…………………… Bíróság

………………………………

 

Tisztelt Városi Bíróság!

 

A ……………………Bíróság ………………………….. (név, cím) végrehajtást kérő kérelmére alulírott ………………………………….. (név, cím) adós ellen …………………. (jogcím) címén ………………..Ft és járulékai iránt ………..év ……………..hó …….napján ..…Vh……/…………szám alatt kiállított végrehajtási lappal végrehajtási eljárást rendelt el.

A fenti szám alatt indult végrehajtási ügyben ……………………….. (név) önálló bírósági végrehajtó ……………év ……………….hó …………napján lakásomon ingófoglalást  is foganatosított, melynek során tájékozatott, hogy a lefoglalt ingóságaim értékesítése iránt a foglalást követő 30 nap eltelte után haladéktalanul intézkedik.

Én és férjem ……………………. foglalkozunk, melyből ……… kiskorú gyermekünk eltartásáról gondoskodunk. Az elmúlt évben a/az  .......................................................alig jövedelmezett, tekintettel arra, hogy ............................................................... (pl.árvíz, belvíz vörösiszap tönkretette).A minket ér kár bizonyítására jelen beadványomhoz csatolom a/az ……………………................igazolását.

Előadni kívánom, hogy a végrehajtási eljárás lefolytatását nem akadályoztam, az eljárás során eddig rendbírsággal nem sújtottak.

Figyelemmel a fent említett rendkívüli körülményekre, melyek a napi megélhetésünket is nagyon megnehezítik, a végrehajtást kérő követelését jelenleg képtelen vagyok kiegyenlíteni. Az ingatlanom elárverezése gyermekeim megfelelő körülmények közötti nevelését lehetetlenné tenné.

Mindezek alapján a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 48. § (3) és (5) bekezdései alapján a végrehajtást felfüggeszteni szíveskedjen.

 

Kelt…………………………………..

 

 

                                                                  Tisztelettel:

 

                                                                                     ………………………….                                                                                    adós (név, cím)

Előttünk, mint tanúk előtt:

………………………….………..                   ………………………………………

név                                                                                    cím

………………………….………..                   ………………………………………

név                                                                                    cím