Kérelem végrehajtási eljárás felfüggesztésre (minta)

 

…………………… Bíróság

………………………………

 

Tisztelt Városi Bíróság!

 

A ……………………Bíróság ………………………….. (név, cím) végrehajtást kérő kérelmére alulírott ………………………………….. (név, cím) adós ellen …………………. (jogcím) címén ………………..Ft és járulékai iránt ………..év ……………..hó …….napján ..…Vh……/…………szám alatt kiállított végrehajtási lappal végrehajtási eljárást rendelt el.

A fenti szám alatt indult végrehajtási ügyben ……………………….. (név) önálló bírósági végrehajtó ……………év ……………….hó …………napján lakásomon ingófoglalást  is foganatosított, melynek során tájékozatott, hogy a lefoglalt ingóságaim értékesítése iránt a foglalást követő 30 nap eltelte után haladéktalanul intézkedik.

Magam és férjem kizárólag ……………………. foglalkozunk, melyből ……… kiskorú gyermekünk eltartásáról gondoskodunk. Az elmúlt évben az általunk megművelt ………..hektárnyi terület alig jövedelmezett, tekintettel arra, hogy az őszi vetés jelentős részét a belvíz és a nagy tavaszi árvíz teljesen tönkretette.

A minket ér kár bizonyítására jelen beadványomhoz csatolom a ……………………..Polgármesteri Hivatal igazolását.

Előadni kívánom, hogy a végrehajtási eljárás lefolytatását nem akadályoztam, az eljárás során eddig rendbírsággal sohasem sújtottak.

Figyelemmel a fent említett rendkívüli körülményekre, melyek létfenntartásunkat is súlyosan megnehezítik, a végrehajtást kérő követelését jelenleg képtelen vagyok kiegyenlíteni, az ingóárverés ugyanakkor gyermekeim megfelelő körülmények közötti nevelését tenné lehetetlenné.

Mindezek alapján a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 48. § (3) és (5) bekezdései alapján a végrehajtást felfüggeszteni szíveskedjen.

 

Kelt…………………………………..

 

 

                                                                  Tisztelettel:

 

                                                                                     ………………………….                                                                                    adós (név, cím)

Előttünk, mint tanúk előtt:

………………………….………..                   ………………………………………

név                                                                                    cím

………………………….………..                   ………………………………………

név                                                                                    cím