Nyilatkozat örökség visszautasításáról (minta)

Nyilatkozat örökség visszautasításáról
 

Alulírott:

név: …………………………………………..
lakcím: ……………………………………….
anyja neve: ……………………………………
születési hely és idő: ………………………….
személyi igazolvány szám: ………………….

ítélőképességem teljes birtokában, minden befolyástól mentesen kijelentem, hogy

1. A(z) …… év …… hónap …… napján elhunyt néhai
név: …………………………………………………..
lakcím: ……………………………………………….
anyja neve: …………………………………………...

örökhagyó után nekem járó örökségről teljes egészében lemondok, azt visszautasítom.
2. Kijelentem , hogy a jelen nyilatkozatot szabad akaratomból tettem, arra sem jogellenes fenyegetés vagy befolyásolás nem indított.

3. Jelen nyilatkozatomat minden feltétel, időmeghatározás és egyéb megszorítás nélkül kell értelmezni.

Kelt: ………………., ………..év……hónap……nap

………………………..........
              aláírás    


Előttünk, mint tanúk előtt:
név: …………………………………………..
lakcím: ……………………………………….

 

név: …………………………………………..
lakcím: ……………………………………….