Részletfizetési kérelem (minta)

Részletfizetési kérelem

 

 

Szerződésszám (hivatkozási szám, ügyszám)…………………………………………

Név……………………………………………………………………………………………..

Cím…………………………………………………………………………………………….

 

Tisztelt ………………………………!

 

Alulírott………………………………………………………….mint adós,  hivatkozással a fenti

ügyszámra az ellenem folyó végrehajtási eljárás kapcsán az alábbi részletfizetési

kérelmet terjesztem elő.

 

A következőkben le kell írni, hogy miért kérjük a részletfizetést. Alapvetően a nehéz anyagi helyzetünkre kell hivatkozni, le kell írni a körülményeinket, illetve írjuk le, hogy milyen összegű és időtartamú részletfizetést tudunk vállalni.

 

 

 

 

 

Kérem, hogy részemre a fentiek szerinti részletfizetést engedélyezni szíveskedjenek.

 

Keltezés:……………………………(város) 201…. (év) ……………(hónap) ….. (nap)

 

Aláírás:

………………………………………… (név)

………………………………………… (az a cím, ahol hivatalosan el lehet érni bennünket)