Végrehajtási kifogás (minta)

…………………….. Bíróság

………………………………...

Hivatkozási szám: ... Vh. …../…..

 

Tisztelt Városi Bíróság!

 

…………….. (név) (lakcím: ……………..) végrehajtást kérőnek alulírott …………………… (név) adós (lakcím: ……………..) ellen kölcsön címén ……… forint és járulékai iránt indított, fenti számon folyó végrehajtási ügyében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (1)-(2) bekezdései alapján – a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül az eljáró végrehajtónál benyújtott -

Végrehajtási kifogást

terjesztek elő.

Indoklás:     ………………….. (név) önálló bírósági végrehajtó, amikor ………………… napján lakásomon ingófoglalást foganatosított, lefoglalta a lakásban lévő .........................gyermekjátékot…….. Ft értékben, valamint egy ..................tipusú vércukor-és koleszterinmérő készüléket……… Ft értékben.

Az 1994. évi LIII. törvény 90. §-ának i) pontja szerint mentes a végrehajtás alól az adós betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyógyászati és technikai segédeszköz, a mozgásában korlátozott adós gépjárműve, j) pontja szerint pedig az adós háztartásához tartozó kiskorú gyermek által használt – jellegénél fogva gyermekek részére szolgáló – tárgy.

A vércukormérőt én használom, cukorbeteg vagyok. Betegségemet. ………………................. körzeti háziorvosom igazolta. Az erről szóló iratokat csatolom. A játékok a háztartásomban élő kiskorú gyermekem tulajdonát képezik. Úgy vélem tehát, hogy mind a vércukormérő készülék, mind pedig a gyerekjátékok megfelelnek a törvényi mentesség feltételeinek.

Kérem ezért a Városi Bíróságot, hogy a végrehajtónak a nevezett ingóságok lefoglalására vonatkozó intézkedését helyezze hatályon kívül, állapítsa meg, hogy a nevezett ingóságok mentesek a lefoglalás alól, és azokat a foglalás alól oldja fel.

Állításom igazolására kérem a T. Bíróságot, hogy szíveskedjék hivatalból beszerezni a fenti számú végrehajtási ügy iratait.

 

Kelt: ……………………………….

 

Tisztelettel:

                                                                                     …………………………..

                                                                                                adós