Fogalomtár

- adós: az a személy, akivel szemben a végrehajtás megindult;

- árfolyamrésa vételi és eladási árfolyam közötti különbözet

árverési vevő: az árverésen nyertes ajánlattevő;

- becsérték: a lefoglalt vagyontárgy forgalmi értéke alapján, esetleg szakértő közreműködésével megállapított értéke;

devizahitel: a hitel felvétele nem az adott ország hivatalos pénznemében történik.  A hitel folyósítása az adott ország pénznemében történik (tehát Magyaroszágon forintban), azonban a tartozás nyilvántartása devizában van. Devizahitel esetén a törlesztés is devizában történik;

- deviza alapú hitel: a hitel felvétele nem az adott ország hivatalos pénznemében történik. A devizahitelek közös tulajdonsága, hogy a hitel folyósítása az adott ország pénznemében történik  (tehát Magyaroszágon forintban), azonban a tartozás nyilvántartása devizában van. Deviza alapú hitel esetén a törlesztés forintban történik;

- önálló bírósági végrehajó: az a személy, aki a bírósági határozatok végrehajtásáért felel. Szervezetileg nem bírósági dolgozó ( ellentétben a megyei bírósági végrehajtókkal ), hanem önálló vállalkozóként dolgozik. Az önálló bírósági végrehajtót a közigazgatási és igazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan időre, meghatározott székhelyre és meghatározott helyi bíróság mellé.

fizetési meghagyás: olyan nem peres eljárás, amelyben a bíróság az egyoldalú kérelemre az adóst a bizonyítási eljárás mellőzésével, a kérelemben foglalt követelés teljesítésére vagy azzal szembeni ellentmondásra hívja fel.

- ingó vagyon, ingóság: azon dolgok, melyek állaguk sérelme nélkül egy helyről egy másikra áttehetők, elmozdíthatók.

- ingatlan:  a föld és a ráépített szilárd építmények összessége.  (ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész).

kötelezett:  az a személy, akivel szemben a végrehajtás megindult;

- természetes személy: az a személy, aki önállóan jogképes, azaz saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.