Iratminták

Bírósági eljárás felfüggesztése iránti kérelem (minta)

…………………… Bíróság ………………………………   Tisztelt Városi Bíróság!   A ……………………Bíróság ………………………….. (név, cím) végrehajtást kérő kérelmére alulírott ………………………………….. (név, cím) adós ellen …………………. (jogcím) címén ………………..Ft és járulékai iránt ………..év ……………..hó …….napján ..…Vh……/…………szám alatt...

Végrehajtási kifogás (minta)

…………………….. Bíróság ………………………………... Hivatkozási szám: ... Vh. …../…..   Tisztelt Városi Bíróság!   …………….. (név) (lakcím: ……………..) végrehajtást kérőnek alulírott …………………… (név) adós (lakcím: ……………..) ellen kölcsön címén ……… forint és járulékai iránt indított, fenti számon folyó...

Fizetési meghagyás kibocsátására iránti kérelem (minta)

Kérem a túloldali fizetési meghagyás kibocsátását. 1. A kötelezett a követelt ……………………………..Ft, azaz …………………………………………………………………….összeggel tartozik, mert a mellékelt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….dokumentumokból eredő tartozását...

Részletfizetési kérelem (minta)

Részletfizetési kérelem     Szerződésszám (hivatkozási szám, ügyszám)………………………………………… Név…………………………………………………………………………………………….. Cím…………………………………………………………………………………………….   Tisztelt ………………………………!   Alulírott………………………………………………………….mint adós,  hivatkozással a fenti ügyszámra az...

Nyilatkozat örökség visszautasításáról (minta)

Nyilatkozat örökség visszautasításáról   Alulírott: név: ………………………………………….. lakcím: ………………………………………. anyja neve: …………………………………… születési hely és idő: …………………………. személyi igazolvány szám: …………………. ítélőképességem teljes birtokában, minden befolyástól mentesen kijelentem, hogy 1....

Így néz ki egy jogerős fizetési meghagyás

    Fontos! Saját érdekében gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetést! A............................................................... Bíróság ....................... /20.................. /................ szám A...

Így néz ki egy munkabér letiltás visszaigazolása

                                                                         Hiv. sz.:………………….    ...